Máy chấm công

Máy chấm công

Máy chấm công bằng thẻ từ, thẻ cảm ứng