Máy đọc mã vạch 1D

Máy quét mã vạch 1D

Máy quét mã vạch 1D của hãng sản xuất Datalogic. Nhà sản xuất Malaysia.